ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİNDE KDV

A— GENEL AÇIKLAMA Kentleşmenin hızla geliştiği ülkemizde, özellikle 1970'li yıllardan itibaren konut ve işyeri inşaatlarında teknolojideki ve mühendislik faaliyetlerindeki gelişmelerin de etkisiyle büyük bir canlılık yaşanmaktadır. İnşaat sektöründeki bu canlılık aynı zamanda ekonomiye dinamizm kazandırmakta ve istihdam yaratmaktadır. Hızlı nüfus artışı, iç ve dış göç olayları ve sanayi alanındaki gelişmeler, kentlerin büyümesi sonucunu doğurmuştur. Bu durum, özellikle büyük kentlerde, arsa ve ara¬zi fiyatlarını yükseltmiş ve spekülatif yollarla büyük kazanç ve servet ... Devam