İNŞAAT HALİNDEKİ VEYA TAPUYA TESCİL EDİLMEMİŞ BİNALARIN SATIŞINDA İSTİSNA UYGULAMASI (KVK GEÇİCİ MAD. 28/A)

I- GENEL BİLGİ 1984 yılından beri gayrimenkul veya iştirak hisselerinin satışından elde edilen kar sermayeye ilave edilmek şartıyla kurumlar vergisinden istisna edilmiş ve uygulama bugüne kadar devam etmiştir. İstisna hükmü ilk uy¬gulamaya konulduğu yıllarda geçici olarak düşünülmüş, sonra çeşitli kereler uzatılarak bugüne kadar gelmiştir. En son, 4444 Sayılı Kanun'la (1) Kurumlar Vergisi Kanunu'na geçici 28. madde eklenmiş ve süre tekrar 31.12.2002 yılına kadar uzatılmıştır. İstisnanın uygulama şartları aşağıda detaylı olarak açıklan¬mıştır. ... Devam